Užitečné informace

Stručný návod, co dělat v případě úmrtí blízké osoby.

Smrt nastala
mimo zdravotnické zařízení

Je nutné přivolat lékaře (praktického lékaře, Lékařskou službu první pomoci nebo Zdravotnickou záchrannou službu).
Lékař zemřelého prohlédne a vystaví ohledací list. Pro identifikaci si připravte občanský průkaz zemřelého.

Smrt nastala
ve zdravotnickém zařízení

Ohledací list vystaví konající lékař daného zařízení a dále informuje osobu blízkou.

Poté je nutné zajistit převoz zesnulého. Je možné kontaktovat nás non-stop na telefonním čísle +420 775 111 564. Zajistíme převoz ve spolupráci s pohřební službou. Možné je také kontaktovat přímo pohřební službu. Pokud jste rozhodnutí pro sjednání posledního rozloučení s Mezistébly, tak je nutné u pohřební služby využít pouze tzv. Pohřeb bez smutečního obřadu. Pohřbem bez smutečního obřadu se rozumí většinou balíček služeb jako je převoz zesnulého, uložení a úprava zesnulého, rakev, květy do rakve, zpopelnění zesnulého, úřední urna a její vydání. Veškeré služby a úkony závisí na nabídce dané pohřební služby.

Myslete na to, že je to poslední rozloučení s Vaším blízkým. Pokud máte nějaké přání – naposledy vidět tělo zemřelého, obléci si ho před kremací, uložit ho do Vámi vyrobené rakve apod., je to po domluvě možné. Klidně se u nás informujte.

Kromě zařízení pohřbu je potřeba zajistit navrácení dokladů příslušným úřadům. Nejprve se doporučuje návštěva matriky obecního úřadu dle trvalého pobytu zemřelého. S sebou budete potřebovat občanský průkaz zemřelého, případně kopii rodného listu. Po předložení těchto dokladů Vám bude vystaven úmrtní list. Pokud se na tyto úkony necítíte, nabízíme možnost vyřízení těchto nezbytností za Vás.

Druhy osobních dokladů
a místa odevzdání

Občanský průkaz – Matrika Obecního úřadu

Řidičský průkaz – Dopravní inspektorát

Kartička pojištěnce – Zdravotní pojišťovna

Cestovní pas – Obecní úřad oddělení pasu

Vojenská knížka – Vojenská správa

Oddací list – Matrika Obecního úřadu

Rodný list – Matrika Obecního úřadu

Starobní důchod – Česká správa sociálního zabezpečení

Nejbližší příbuzní mají ze zákona nárok i na placené volno. Záleží na vztahu k zemřelému a zapojení se do vyřizování pohřbu.

Dalším krokem bude vyřízení pozůstalosti a dědictví. Matrika obecního úřadu zašle příslušnému obvodnímu soudu podle místa trvalého bydliště zemřelého jeho úmrtí list. Soud pověří vyřízením pozůstalosti a dědictví notáře.

Dle splnění určitých podmínek může vzniknout nárok na vdovský/vdovecký důchod, sirotčí důchod.

Nárok na pohřebné vzniká, pokud jste vypravili pohřeb nezaopatřenému dítěti nebo jste vypravili pohřeb osobě, která byla rodičem nezaopatřeného dítěte. Zemřelá osoba musela mít navíc v době úmrtí trvalý pobyt na území České republiky. Tato sociální dávka se vyplácí jednorázově ve výši 5 000 Kč.

Nastávají i změny co se týká pojistek, které zemřelý vlastnil, smluv k mobilnímu operátoru, služeb jako jsou odběr elektřiny, plynu apod. Zde záleží na tom, co vše měl na svoji osobu zemřelý napsáno.

V případě potřeby podrobnějších informací nás můžete kontaktovat
nebo informace dohledat na stránkách Ministerstva pro místní rozvoj, konkrétně například zde

Kontaktujte nás

Pokud Vás naše služby zaujaly, rádi Vás provedeme tímto složitým obdobím. Jsme tu pro Vás!

Mezi stébly

Michaela Sonntágová

Sokolská 113/8,
460 01 Liberec

info@mezistebly.cz

+420 775 111 564

9 + 6 =

Rolovat nahoru